خروس!

مرد مثل همان خروسی است که خیال می کند خورشید برای این طلوع می کند که

صدای قوقولی قوقوی او را میشنود!

 

البته عشقم استثناس. (این حرفم بی شائبه بودا!!)

/ 0 نظر / 9 بازدید