آرامش!

آرامش در زندگی بهترین چیزه...


بیا به آرامش فکر کنیم...


به زندگی...


به عشق...


به زیبایی...


به بهشت...


به جهنم!


به درک!


به تو چه!


به من چه!


برو اعصاب ندارم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

/ 0 نظر / 7 بازدید