فقط منتظرم بگی!

گفتی (پ)، پات وایسادم

گفتی (م)، واست مــــُــردم

گفتی (خ)، واست خون ریختم

فقط منتظرم بگی (ت)

تا بزنم تو گــوشِت و تلافـی همه چیُ در بیارم!!!!!!!!!

/ 1 نظر / 6 بازدید
sana

[تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید]