آزادی

در زندگی راه های زیادی برای رسیدن به آزادی وجود دارد.

فقط باید بهای آن را پرداخت، اگه از رسالت بری تا آزادی 500 تومان و از انقلاب

300 تومان...

( صنف مسافر کش )

/ 0 نظر / 9 بازدید